top of page

CONTACT / FAQ's

  • CONTACT
    FONCALIEU@VADEGA.NL MAIL UW VRAGEN OF OPMERKINGEN MET BETREKKING TOT BETALINGEN OF UW ACCOUNT NAAR: FONCALIEU@VADEGA.NL ADRES: VRIENDEN VAN FONCALIEU HUTDIJK 58 5583XK WAALRE TEL: +31620199755
  • VEEL GESTELDE VRAGEN
    ‘Ik ontving het excelsheet bestelformulier als bijlage bij de wijnmailing in een niet te openen winmal.dat bestand’. Onze excuses voor het ongerief. Op deze site www.vadegawijn.nl treft u onder bestellen het bestelformulier dat u kunt downloaden. ‘Het invullen van het bestelformulier lukt niet’. U kunt uw bestelling ook doen door ons in een email de nummers van uw bestelde wijnen vermelden met daarbij het aantal dozen per nummer. U kunt ook telefonisch uw bestelling doorgeven. We sturen u dan ter controle een proforma factuur. ‘Tijdens de afleverweek in november zijn we met vakantie en het lukt niet in die week de bestelling op te laten halen’. Geen probleem, als u dat bij uw bestelling aangeeft zorgen we ervoor dat uw bestelling bij ons thuis komt te staan om na uw vakantie op te halen. ‘Wanneer en hoe ontvang ik de factuur?’ We versturen uw factuur als PDF bijlage bij een email begin oktober. Stuurt u ons svp een mailtje mocht u die rond 7 oktober niet ontvangen hebben of de pdf bijlage niet hebben kunnen openen.
  • PRIVACYVERKLARING
    DE VRIENDEN VAN FONCALIEU WAALRE, GEVESTIGD TE WAALRE (5583XK), HUTDIJK 58, IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS ZOALS WEERGEGEVEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING. CONTACT: FREEK SMIT IS DE FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING VAN VRIENDEN VAN FONCALIEU WAALRE. HIJ IS TE BEREIKEN VIA FONCALIEU@VADEGA.NL PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN VRIENDEN VAN FONCALIEU WAALRE VERWERKT UW PERSOONSGEGEVENS DOORDAT U GEBRUIK MAAKT VAN ONZE DIENSTEN EN/OF OMDAT U DEZE ZELF AAN ONS VERSTREKT. HIERONDER VINDT U EEN OVERZICHT VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN: - VOOR- EN ACHTERNAAM - HEER / MEVROUW - ADRESGEGEVENS - TELEFOONNUMMER - E-MAILADRES - BANKREKENINGNUMMER BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN ONZE WEBSITE EN/OF DIENST HEEFT NIET DE INTENTIE GEGEVENS TE VERZAMELEN OVER WEBSITEBEZOEKERS DIE JONGER ZIJN DAN 18 JAAR. WE KUNNEN ECHTER NIET CONTROLEREN OF EEN BEZOEKER 18 JAAR OF OUDER IS. WIJ RADEN OUDERS DAN OOK AAN BETROKKEN TE ZIJN BIJ DE ONLINE ACTIVITEITEN VAN HUN KINDEREN JONGER DAN 18 JAAR, OM ZO TE VOORKOMEN DAT ER GEGEVENS OVER KINDEREN VERZAMELD WORDEN ZONDER OUDERLIJKE TOESTEMMING. ALS U ER VAN OVERTUIGD BENT DAT WIJ ZONDER DIE TOESTEMMING PERSOONLIJKE GEGEVENS HEBBEN VERZAMELD OVER EEN MINDERJARIGE, NEEM DAN CONTACT MET ONS OP VIA FONCALIEU@VADEGA.NL, DAN VERWIJDEREN WIJ DEZE INFORMATIE. ADDITIONEEL GELDT OVERIGENS DAT DE VRIENDEN VAN FONCALIEU WAALRE ALCOHOL HOUDENDE PRODUCTEN AANBIEDT EN CONFORM DE DRANK- EN HORECAWET MOGEN DEZE ALLEEN WORDEN VERKOCHT AAN JONGEREN VAN 18 JAAR OF OUDER. MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN VRIENDEN VAN FONCALIEU WAALRE VERWERKT UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DE VOLGENDE DOELEN: - HET OPNEMEN VAN UW BESTELLING EN AFHANDELEN VAN UW BETALING - VERZENDEN VAN ONZE NIEUWSBRIEF EN/OF RECLAMEFOLDER - U TE KUNNEN BELLEN OF E-MAILEN INDIEN DIT NODIG IS OM ONZE DIENSTVERLENING UIT TE KUNNEN VOEREN - U TE INFORMEREN OVER WIJZIGINGEN VAN ONZE DIENSTEN EN PRODUCTEN - OM GOEDEREN EN DIENSTEN BIJ U AF TE LEVEREN - VRIENDEN VAN FONCALIEU WAALRE VERWERKT OOK PERSOONSGEGEVENS ALS WIJ HIER WETTELIJK TOE VERPLICHT ZIJN, ZOALS GEGEVENS DIE WIJ NODIG HEBBEN JEGENS DE BELASTINGDIENST. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING VRIENDEN VAN FONCALIEU WAALRE NEEMT NIET OP BASIS VAN GEAUTOMATISEERDE VERWERKINGEN BESLUITEN OVER ZAKEN DIE (AANZIENLIJKE) GEVOLGEN KUNNEN HEBBEN VOOR PERSONEN. HET GAAT HIER OM BESLUITEN DIE WORDEN GENOMEN DOOR COMPUTERPROGRAMMA'S OF -SYSTEMEN, ZONDER DAT DAAR EEN MENS TUSSEN ZIT. HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN VRIENDEN VAN FONCALIEU WAALRE BEWAART UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER DAN STRIKT NODIG IS OM DE DOELEN TE REALISEREN WAARVOOR UW GEGEVENS ZIJN VERZAMELD. WIJ HANTEREN DE VOLGENDE BEWAARTERMIJNEN VOOR ALLE BOVENGENOEMDE CATEGORIEËN. GEGEVENS ONDER HANDBEREIK VIJF JAAR NA SLUITEN BOEKJAAR, OP EEN INFORMATIEDRAGER VERVOLGENS NOG EENS ZEVEN JAAR. REDEN IS DAT DE OVERHEID ONS HEEFT VERPLICHT DEZE TERMIJNEN TE HANTEREN OM ONZE ADMINISTRATIE AAN EEN EVENTUEEL ONDERZOEK TE KUNNEN LATEN ONDERWERPEN. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN VRIENDEN VAN FONCALIEU WAALRE VERSTREKT DE GEGEVENS ALLEEN AAN DERDEN ALS DIT NODIG IS VOOR DE UITVOERING VAN EEN ONDERLINGE OVEREENKOMST MET DEZE DERDEN EN/OF OM TE VOLDOEN AAN EEN WETTELIJKE VERPLICHTING. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN U HEEFT HET RECHT OM UW PERSOONSGEGEVENS IN TE ZIEN, TE CORRIGEREN OF TE VERWIJDEREN. DAARNAAST HEEFT U HET RECHT OM UW EVENTUELE TOESTEMMING VOOR DE GEGEVENSVERWERKING IN TE TREKKEN OF BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS DOOR VRIENDEN VAN FONCALIEU WAALRE EN HEEFT U HET RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID. DAT BETEKENT DAT U BIJ ONS EEN VERZOEK KUNT INDIENEN OM DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VAN U BESCHIKKEN IN EEN COMPUTERBESTAND NAAR U OF EEN ANDER, DOOR U GENOEMDE ORGANISATIE, TE STUREN. U KUNT EEN VERZOEK TOT INZAGE, CORRECTIE, VERWIJDERING, GEGEVENSOVERDRAGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OF VERZOEK TOT INTREKKING VAN UW TOESTEMMING OF BEZWAAR OP DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS STUREN NAAR FONCALIEU@VADEGA.NL. DIT TER BESCHERMING VAN UW PRIVACY. WE REAGEREN ZO SNEL MOGELIJK, MAAR BINNEN VIER WEKEN, OP UW VERZOEK. VRIENDEN VAN FONCALIEU WAALRE WIL U ER TEVENS OP WIJZEN DAT U DE MOGELIJKHEID HEEFT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ DE NATIONALE TOEZICHTHOUDER, DE AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS. DAT KAN VIA DE VOLGENDE LINK: HTTPS://AUTORITEITPERSOONSGEGEVENS.NL/NL/CONTACT-MET-DE-AUTORITEIT-PERSOONSGEGEVENS/TIP-ONS HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN VRIENDEN VAN FONCALIEU WAALRE NEEMT DE BESCHERMING VAN UW GEGEVENS SERIEUS EN NEEMT PASSENDE MAATREGELEN OM MISBRUIK, VERLIES, ONBEVOEGDE TOEGANG, ONGEWENSTE OPENBAARMAKING EN ONGEOORLOOFDE WIJZIGING TEGEN TE GAAN. ALS U DE INDRUK HEEFT DAT UW GEGEVENS NIET GOED BEVEILIGD ZIJN OF ER AANWIJZINGEN ZIJN VAN MISBRUIK, NEEM DAN CONTACT OP VIA FONCALIEU@VADEGA.NL COOKIES DEZE WEBSITE HEEFT EEN LOUTER INFORMATIEF KARAKTER. WIJ GEBRUIKEN ALLEEN FUNCTIONELE COOKIES DIE ZORGEN VOOR EEN GOED FUNCTIONERENDE EN GEBRUIKSVRIENDELIJKE WEBSITE. WIJ SLAAN GEEN DATA OP MET REMARKTING ALS DOEL. OOK GEBRUIKEN WIJ GEEN ANALYTISCHE OF TRACKING COOKIES. EVENMIN MAKEN WIJ GEBRUIK VAN EXTERNE TRACKING OF ANALYZING TOOLS ZOALS BIJVOORBEELD GOOGLE ANALYTICS OF GOOGLE ADSENSE.
bottom of page